Krakrakra, le site d'humour qui fait sortir tes dents même quand y'a pas de soleil !

Des images, vidéos et blagues pour rigoler !

Accueil > Blagues > kompè lapin

kompè lapin

Donner une note à cette blague !

Kompè lapin ka kouri an zion la les i ka joinn kompè macac qui ka finmin an join.
Lapin a ka dit ’kompè macac - ladjé drogue la vini kouri épi mwen, wou ké wouè ou ké senti kow douss.’
kompè macac ka réfléchi ek i ka di a pa an mové l’idé, i ka jété join a ek yo ka pati ansanm pli loin yo ka joinn kompè racoun ka pitché bray ek éroïne - ’kompè racoun ladjé drogue la vin’ kouri épi mwen, wou ké wouè ou ké senti kow douss...’

kompè racoun ka di sapa an mové l’idé, i ka jété sering la ek yo ka pati kouri pli loin yoo ka joinn kompè sèpen ka fait cokaïne mînm discou la ba kompè sèpen ... yo ka ripati ansan yo ka kouri, yo ka kouri ek yo ka joinn kompè chouval ka boulé koy, kompè lapin ka di ’kompè chouval, ladjé ronm la ek vin’ kouri épi nou’,
kompè chouval ka foutéy yen kout sabot en têt compè lapin ek kompè lapin toudi minm.

kompè racoun, kompè macac ek kompè sèpen ka mandé kompè chouval poutchi i fè sa, kompè chouval ka di - kompè lapin koumansé fè moun chié, chak fwa i pren 3 caché l’extasy i lé fè moun kouri kon dé malade épiy !

commentaires fermes

S'inscrire à la newsletter

Tags pour Blagues